Dugnadsoppgaver

Arbeidsoppgaver i forbindelse med arrangement i Tråstadhallen

Før kampdag:

 • Foreldrekontakten må fordele dugnadsoppgavene. Vi anbefaler 3/4 i kiosken til Isbjørnserien, mens det stort sett holder med 2 til aktivitet- og regionserien. I tillegg skal det være 1 person til billettsalg på tribunen. Alle lag stiller med bemanning til sekretariatet til sine kamper. Ved lengre arrangement (Isbjørn) kan det være lurt å dele opp dagen i kortere økter.
 • Nøkler til hallen ligger i nøkkelskap på utsiden av hallen og inne i kiosken. Kode vil bli gitt på mail eller telefon til foreldrekontakt.

Kampdag:

 • Foreldrekontakten er ansvarlig for dugnadspersonalet og må påse at alle er kjent med sine oppgaver, kunne betjene klokke/sekretariatfunksjon og utfylling av oppgjørsskjema i kiosk og billettsalg.
 • Ansvarlig dugnadsgjeng møter minst 1,5 time før kampstart. Isbjørnserien bør møte ca. 2 timer før kampstart. Dette gjelder når man har ansvar for oppstart av kiosk, sekretariat m.m. Ved overlapping bør neste dugnadsgjeng møte 15 min. før de andre er ferdige med sin vakt.
 • Lås opp kiosk, varelager, garderober og toaletter. Sett på kaffe/tevann og start med vaffelsteking. Sjekk at bordene i foajeen er rene, hvisk ikke: tørk over. Legg på brikker/duker.
 • Garderober skal merkes, helst for hele dagen.
 • Sett frem ketchup, sennep og syltetøy på bord. Sjekk jevnlig at det ser rent og ordentlig ut.
 • Sett på pølsekokeren, se egen bruksanvisning.
 • Låse ut klokke/ mikrofon fra skapet bak døra i lageret bak kiosken. Husk å koble opp alt FØR forsterker slås på. Egen brukermanual finnes i klokkeskapet og i permen.
 • Fylle på varer i kiosken.
 • Kiosk- og billettkasse finnes i bag inne på det låste varelageret bak kiosken. Kassene skal telles ved oppstart

Etter kampene:

 • Tømme søppel på tribune/ garderobe/ toalett/ kiosk – viktig at alle hjelper til. Kildesortering fra i år, ingen container lenger!
 • Låse inn klokke/ mikrofon (slå av forsterker før du kobler fra)
 • Rydde kioskvarene tilbake til låst lager. Alle skift har ansvar for renhold i kiosken undervegs, tørk opp kaffesøl på duker og skap! Siste skift skal også tørke over gulvet i kiosken. Sjekk også bordene i foajeen slik at det ser rent og pent ut.
 • Dommerregninger: disse kommer nå elektronisk, ikke noe å tenke på for kioskvaktene
 • Kasser skal telles opp. Billettsalget kan avsluttes ved oppstart av siste kamp for dagen. Kassa telles og skjemaet fylles ut, signeres og legges i postkasse i kiosken. Pengene skal ligge i kassa. Billettansvarlig skal bistå med søppeltømming på tribune. Kioskkasse telles når kiosken avsluttes, skjemaet skal signeres og legges i postkasse. Pengene skal ligge i kassa.
 • Husk å gjøre opp bankterminalen.
 • Pengekassene legges tilbake i bagen og settes på varelageret
 • Lås garderober, toaletter, lager og kiosk
 • Nøklene legges tilbake i nøkkelskapene, i kiosken og v/hovedinngangen til hallen
 • Dersom det mangler varer eller er i ferd med å gå tomt for noe, før opp dette på skjema som henger på oppslagstavla i kiosken

 

 

 

Kontaktpersoner:

Svein Thorstensen, tlf.911 85 490 (innkjøp av varer)

Kari Gunnarsrud, tlf. 917 02 486

Anne-Merete Bjerke, tlf. 482 07 756

%d bloggere liker dette: