Politiattest

KIL Håndball er pålagt å hente inn politiattest av de som skal påta seg et oppdrag for idrettslaget.

Ordningen i korte trekk:

 • Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for KIL Håndball, som innebærer
  et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, avkreves politiattest.
 • Kari Gunnarsrud (sekretær i Styret), er ansvarlig for håndteringen av politiattester i KIL Håndball.
 • KIL Håndball sender inn søknad om politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige
  eller mennesker med utviklingshemming. Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for den styreoppnevnte personen i idrettslaget.
 • Politiattesten skal bare fremvises, og lagres ikke hos KIL Håndball.
 • Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, kan ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige
  eller mennesker med utviklingshemming.
 • Alle aktuelle personer må fylle ut et eget søknadsskjema (søknadsskjema om politiattest.pdf)
 • Selve søknaden sendes deretter elektronisk på https://attest.politi.no. Innhenting av politiattest er gratis.
 • Politiet sender attesten i retur til den aktuelle personen som ordinær post. Når attesten er mottatt må vedkommende fremvise attesten for KIL Håndball.

Du kan også lese mer om ordningen på Idrettsforbundets nettsider.

%d bloggere liker dette: