Veiledning

Bilder av barn på nett

Retningslinjer for publisering av bilder og film I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. Norges idrettsforbund ønsker derfor å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer. Idrettsforbundet har laget noen enkle retningslinjer for å ... Les mer

Sportslig rammeplan

KIL håndball er en stor og viktig håndballklubb i Kongsvinger regionen med ca. 300 spillere + ledere i aktivitet hver sesong. Planen er laget for å systematisere den sportslige virksomheten over tid. KIL håndball er en frivillig-organisasjon på den måten at klubben hovedsakelig er drevet av tillitsvalgte, foreldre og foresatte ... Les mer

Spillerutviklingsplan 7 til 9 år

Suksesskriterier: Klubbkultur, kompetanse og kommunikasjon Verdier: Begeistring og glede, innsats og engasjement, respekt/fair play Motto: Gøy med håndball - mot nye utviklingsmål Rekrutteringsmål: Kil Håndball skal arbeide for å stille minst 2 lag i hver aldersklasse, dvs minimum 12-15 barn Oppstarten for nye 8-åringer er et fokusområde for Kil Håndball hver høst Oppmuntre ... Les mer

Spillerutviklingsplan 10 til 11 år

Rekrutteringsmål: KIL håndball skal arbeide for å stille minst 2 lag i hver aldersklasse, dvs minimum 15-20 barn Oppmuntre flest mulig til å prøve seg som målvakt Sosiale mål: • Lære å ta hensyn til hverandre ved trening og kamp (”jeg ser deg”) Barna skal lære å ta ansvar for å ... Les mer

Spillerutviklingsplan 12 til 14 år

Rekrutteringsmål: KIL HÅNDBALL skal arbeide for å stille minst 2 lag i hver aldersklasse, dvs minimum 15-20 barn Sosiale mål: Lære å ta hensyn til hverandre ved trening og kamp (”jeg ser deg”) Barna skal lære å ta ansvar for å møte i tide og gi beskjed om forfall Lytte ved ... Les mer

Spillerutviklingsplan 15 og 16 år

Rekrutteringsmål: KIL HÅNDBALL skal arbeide for å stille minst 2 lag i hver aldersklasse, dvs minimum 15-20 barn Sosiale mål: Lære å ta hensyn til hverandre ved trening og kamp (”jeg ser deg”) Barna skal lære å ta ansvar for å møte i tide og gi beskjed om forfall Lytte ved ... Les mer