Spillerutviklingsplan 7 til 9 år

Suksesskriterier: Klubbkultur, kompetanse og kommunikasjon

Verdier: Begeistring og glede, innsats og engasjement, respekt/fair play

Motto: Gøy med håndball – mot nye utviklingsmål

Rekrutteringsmål:

 • Kil Håndball skal arbeide for å stille minst 2 lag i hver aldersklasse, dvs minimum 12-15 barn
 • Oppstarten for nye 8-åringer er et fokusområde for Kil Håndball hver høst
 • Oppmuntre flest mulig til å prøve seg som målvakt

Sosiale mål:

 • Lære å ta hensyn til hverandre ved trening og kamp (”jeg ser deg”)
 • Barna skal lære å ta ansvar for å møte i tide og gi beskjed om forfall
 • Lytte ved instruksjon og beskjeder på trening (ro og fokus)

Sportslige resultatmål:

 • Spiller 4’er håndball (minihåndball) iht kretsens regler.
 • Deltakelse i klubbens egen turnering.
 • Et lag kan meldes på i alderstrinnet over når barna er 9 år. Målet er tilvenning til spill på ordinær håndballbane. Slike kamper kommer evt i tillegg til kamper i egen klasse.

Retningslinjer for laguttak/ spilletid:

 • Alle spillere skal ha tilbud om å spille kamper og tilnærmet lik spilletid.
 • Alle spillere skal ha følelsen av å være med og synes i spillet. Det betyr at alle skal delta aktivt i spillet, og ha muligheten til å prøve både forsvarsaktiviteter og angrepsavslutninger.
 • Treneren skal sørge for at spillerne prøver ut flere posisjoner på banen.
 • Treneren skal sørge for at spillerne roterer med hvem de spiller sammen med på trening og kamp.
 • Treneren skal ikke tilpasse/endre lagoppstillingen gjennom en kamp med det formål å vinne kampen.
 • I ujevne kamper skal treneren for det beste laget ”regulere” ved å gi egne spillere uvante og nye utfordringer.

Spillerutviklingsmål:

 • En trener pr 10-12 spillere.
 • En til to treninger pr. uke, derav minst en time halltrening.
 • Handballaktiviteten med fokus på det sosiale, utvikling og lek med ball – kombinert med å oppnå mestringsopplevelser for den enkelte spiller og lag
 • Skape en spillerarena/kultur: ”Vi tør å prøve”
 • Bestrebe og benytte øvelser hvor ball er involvert med flest mulig ballberøringer pr. økt.
 • Bestrebe å bruke konkurranseleker i alle treninger. Leker 1 mot 1, to mot to og konkurranser mellom smågrupper.
 • Fokus på spillerutvikling gjennom mestringsopplevelser – ikke fokus på lagresultat.
 • Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske flere spilleplasser
 • Gjennom fokus på teknisk trening (se nedenfor) skal spillerne tørre å ”duellere” på trening og kamp.

Teknikker i håndball:

Angrepsteknikk:

 • Ballsprett – vekselsvis med begge hender
 • Avlevering og grep – støt, liten og stor sirkelkast
 • Skudd – liten og stor sirkel fra gulvet og i hopp

Forsvarsteknikk

 • Forflytning
 • Snapping
 • Følge motspiller
 • Ballfratagelse
 • Blokkering

Målvaktsteknikk:

 • Parering av skudd
 • Beredskapsstilling
 • Forflytning

Trenerkompetanse

 • Treneren skal kjenne innholdet i Kil Håndball sin sportslige plan.
 • Treneren fokuserer på veiledning av det enkelte barn på en måte barnet forstår, utifra det ferdighetsnivå barnet utviser (tilpasset praktisk instruksjon).
 • Treneren gir få og forståelige instruksjoner som barna kan omsette i aktivitet så snart som mulig. Praktisk instruksjon skal prioriteres.
 • Treneren skal delta på Kil Håndball sine trenersamlinger.
 • Treneren skal alltid opptre som et positivt forbilde for spillerne og KIL HÅNDBALL. Her vises det til Fair Play- reglene.
 • Spillerne vil helt naturlig fokusere på resultater i trening og kamp. Trenere på dette alderstrinnet skal ikke forsterke eller fokusere på det, men heller ikke hindre spillernes naturlige fokus på dette.
 • Treneren skal sette seg inn i spillereglene for 4’er håndball.
 • Treneren skal få tilbud om kurs i Trener 1 som Kil Håndball dekker.
 • Treneren skal gjennomføre oppsummering/evaluering ift mål for aldersgruppen etter endt sesong. Evalueringen presenteres på siste trenersamling for sesongen.

 

%d bloggere liker dette: