Målsetninger

  1. Det skal være gøy å være med i KIL håndball, enten du er spiller, trener, lagleder, dommer, oppmann eller foreldrekontakt.
  2. Alle medlemmene skal føle at de blir tatt vare på og at man bryr seg om dem
  3. Skape engasjement i våre medlemmers familier og motivere foresatte til innsats for klubben.
  4. Stille lag i alle aldersklasser både på gutt- og jentesiden.
  5. Utvikle spillere slik at de kan søke utfordringer tilpasset den enkelte, også på høyere nivå i og utenfor egen klubb.
  6. KIL håndball skal være en ledende håndballklubb i regionen, med stor aktivitet og god sportslig kvalitet.
  7. Trenerne på alle nivåer skal være best mulig utdannet og skolert for trener arbeidet. 8. Kil håndball skal ha dommere som representerer klubben.