Trener, leder, oppmann og foreldrekontakt

Trener

Å være trener i KIL håndball innebærer at man:

 1. Forberede og gjennomføre treninger med laget, alene eller sammen med en annen trener, gjennom hele sesongen.
 2. Forholde seg til klubbens sportslige plan, med spesielt fokus på dens verdisyn.
 3. Lede laget på kamper, hjemme og borte.
 4. Hjelpe ungene til å bli bedre håndballspillere, individuelt og sammen med andre.
 5. Samarbeide med oppmann/lagleder og foreldregruppe om å gjøre håndball til en god opplevelse for spillerne
 6. Samarbeide med klubben om utvikling av laget og klubben.

 

Gjøremål trener:

 1. Oppstart av trening høsten, tilbakemelding til sportslig utvalg.
 2. Lage periodeplan, tilpasset til aldersnivå og typer spillere.
 3. Tenke gjennom hvordan sørge for at alle spillere får noe igjen for treninger og kamper.
 4. Forberede og gjennomføre treninger og kamper, skaffe vikar dersom det er nødvendig.
 5. Opptelling / vurdering av spillere.
 6. Ta kurs / utdanning.
 7. Samarbeide med andre trenere.
 8. Delta på oppstarts- og avslutningsmøter i klubben.
 9. Tilbakemelding til klubben om antall lag for påmelding for neste sesong.

 

Lagleder/oppmann/foreldrekontakt

Å være lagleder i KIL håndball innebærer at man skal:

 1. Være en (gjerne flere) fra foreldregruppa, som skal delegere og engasjere hele foreldregruppa.
 2. Lede laget sammen med trener der det er påkrevd/ønsket , på kamper og sosiale aktiviteter.
 3. Være administrativt ansvarlig for laget.
 4. Være foreldrenes kontaktpunkt, bl.a. gjennom foreldremøter.

 

Gjøremål lagledere/foreldrekontakter:

 1. Oppstart av lag, oppstart til sesong.
 2. Lags lister, leveres klubben (grunnlag for fakturering).
 3. Oversikt over kampprogram, også eventuelt deltagelse i cuper.
 4. Lage kjørelister for foreldre til bortekamper og cuper.
 5. Organisere cup deltagelse.
 6. Vaktlister for foreldre til arrangement – fordeles fra arrangements utvalg i klubben.
 7. Organisere lagets egen økonomi, inntekter.
 8. Organisere Lagets materiell (drakter, vester, medisin bag evt. annet). 9. Være kontaktpunkt for laget i klubben og mot andre klubber (for eksempel avtaler om å omberamme kamper, midtuke kamper med mer).

Oppgavene fordeles mellom trener, lagleder / foreldrekontakt slik det er praktisk å fordele dette innen hvert lag!

%d bloggere liker dette: