Treningsgrupper/ Mengde og Hospitering

KIL håndball vil tilstrebe å ha rene årsklasser så lenge som mulig. Det betyr at vi ønsker å ha med alle spillere i en årsklasse samlet i ett lag, uansett ferdighet og nivå. Det innebærer naturligvis en treningsmessig utfordring, hvor miksen av ulike ferdigheter i et lag stiller krav til en trening slik at alle skal føle seg ivaretatt.

Det kan være aktuelt, særlig for de eldre lagene, å lage treningsgrupper av to årsklasser. Disse stiller allikevel to lag i seriespill. Det innebærer at lagene annethvert år trener enten med årsklassen over eller årsklassen under.

Treningsmengden vil kunne variere noe ut fra gruppens behov og muligheter, samt treningstid disponert av klubben. Samtidig vil mengden trening på sommeren kunne være noe mindre. Likevel vil utgangspunktet være:

6-9 år: 1 økt pr uke. (uken før høstferien -15. april).

10-11 år: 1-2 økter pr uke. (15. august – 15. april).

12 år: 2-3 økter pr uke. (15. august – 1. juni).

13-14 år: 2-4 økter pr uke, (1. juni – 30. april).

15-16 år: 3-5 økter pr uke, (1. juni- 30. april).

 

For å kunne gi passende utfordringer for spesielt talentfulle spillere, er det mulighet for hospitering hos eldre lag. Hospitering betyr ikke at spilleren forlater sin spillergruppe, spilleren vil fortsatt tilhøre sin årsklasse. Spilleren gis imidlertid treningsutfordringer i en høyere aldersklasse. Det forutsettes at dette ikke kommer i konflikt med prestasjonssituasjoner i egen aldersklasse (Eks. Bringserien, regionslag og lignende).

Gode spillere skal få prestere på eget aldersnivå. Ved eventuelle hospiteringer kreves det at trenere for de respektive lag er enige om hvem og eventuelt når hospiteringen skal skje. Ved eventuell uenighet hjelper Sportsutvalget til . Lån av spillere for å fylle opp lag er ikke å anse som hospitering.

%d bloggere liker dette: